Erasmus+
Od 1.09.2017 Nasza Szkoła realizuje projekt Erasmus Plus o tytule C.L.I.L-cerativity, learning, inspiration and language. 
       Projekt trwa dwa lata i obejmuje wyjazdy nauczycieli i uczniów do szkół partnerskich, znajdujących się w Czechach, Hiszpanii, Finlandii i na Łotwie. W maju 2018 Nasza Szkoła będzie przez tydzień gościć 23 osoby z wyżej wymienionych państw. 
     Nasi uczniowie, którzy wykażą się szczególnym zaangażowaniem w działania projektu, bardzo wysokimi ocenami i nienaganną dyscypliną będą mieli okazję zobaczyć jak uczą się ich rówieśnicy w swoich szkołach.

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Projekty realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.
Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.
Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół – mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.W Przewodniku po programie wyróżniono również projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę.Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.Wspierane działania:
międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom – szkolenia dla kadry i uczniów, w tym wyjazdy długoterminowe.
zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.
Kategorie działań:rezultaty pracy intelektualnej
wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w tym przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.
Opis priorytetów horyzontalnych oraz sektora Edukacji szkolnej znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+.

WITAMY NA STRONIE


pajacyk.gif

Aktualności 2024

PoWtŚrCzPiSoNi
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031