Logo ZSP1 w Leżajsku - Portret Mikołaja Kopernika w niebieskim okręgu i na okręgu żółte koło

Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2023/24

  • Przewodniczący – Justyna Pustelniak
  • Zastępca – Marta Bogdan
  • Skarbnik – Marcin Czubat
  • Członkowie – Paweł Nicpoń, Katarzyna Moskal, Alfreda grabowska-Błońska,  Joanna Buczkowska-Czubat

Numer konta bankowego do wpłat składek: 

23124026301111001093479212 – Bank Pekao S.A O/Leżajsk.

Przypominamy że składka w roku szkolnym  2023/20234 wynosi:

  • na pierwsze dziecko 60 zł,
  • na drugie dziecko 30 zł,
  • na trzecie dziecko 0 zł

Wpłat można dokonywać przelewem na w/w  konto lub gotówką do wychowawców klas.
Należność można wpłacać w ratach. 

Informujemy również, że klasa w której składkę zapłacą wszystkie dzieci, dostanie dofinansowanie do wybranej imprezy klasowe w kwocie 500 zł.

Scroll to Top